19. Deputy Niamh Smyth asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht her views on the findings of the independent review of orchestral services in RTÉ; and if she will make a statement on the matter. (Question 20289/18 asked on 09 May 2018 - National Orchestras)

Deputy Éamon Ó Cuív: Since the foundation of Radio Éireann, long before RTÉ existed, the national broadcaster has had responsibility for both the symphony and concert orchestras. There seems to be some doubt about their future. What are the Minister’s views on the findings of the independent review and its proposals? The proposals relate directly to her Department and would have very significant financial consequences for it if they were to be implemented.
 ...

20. Deputy Peadar Tóibín asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht if preservation orders will be issued for 1916 buildings (details supplied). (Question 20438/18 asked on 09 May 2018 - National Monuments)

Deputy Peadar Tóibín: According to the national monuments legislation, a national monument is a national monument regardless of whether a Minister states it to be so. Therefore, the GPO is a national monument. It has never been officially declared one but, if it came under threat, it would be the moral and legal duty of the Minister to issue a preservation order to protect it. Her Department has stated clearly and officially that the Moore Street battlefield site is a national monument, yet s...

21. D’fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cé mhéad airgead atá caite ar an bpleanáil teanga sa Ghaeltacht gach bliain ó 2011; cé mhéad atá caite go dáta i mbliana; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 20205/18 asked on 09 May 2018 - Pleanáil Teanga)

Deputy Éamon Ó Cuív: In ainneoin go ndúirt an tAire liom ar an 24 Aibreán seo caite go raibh rud éigin ar nós €2.7 milliún ceadaithe don phleanáil teanga, is léir ó eolas atá curtha amach ag Údarás na Gaeltachta nár chaitheadh ach €644,000 ar an bpleanáil teanga idir 2011 agus 2017, agus go raibh an caiteachas ar fad eile ag baint le rudaí eile a bhí ann ariamh. An féidir leis an Aire Stáit a dheimhniú gurb é €644,000 a bhí i gceist sa bhliain 2017? Cé mhéad a chaithfear ar phleanáil teanga in...

22. Deputy Paul Murphy asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht her views on the ability of arts and culture projects to question social and political matters without a risk to funding; and if she will make a statement on the matter. (Question 20207/18 asked on 09 May 2018 - Arts Funding)

Deputy Paul Murphy: Is the Minister concerned about the significant restriction on artistic expression which, in my opinion, amounted to censorship in two recent cases? The cases in question relate to the removal of the Maser mural from the Project Arts Centre under threat of the centre losing charitable status from the Charities Regulator and the withdrawal of an event entitled “The Question of the Eighth” from the International Literature Festival in Dublin under threat of the withdrawal of f...

23. D’fhiafraigh Deputy Catherine Connolly den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta soiléiriú a thabhairt maidir le feidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge, 2010-2030, agus go háirithe maidir le stádas an phlean gníomhaíochta don tréimhse 2017-2022; cén dáta a fhoilseofar an plean; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 20206/18 asked on 09 May 2018 - Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge)

Deputy Catherine Connolly: Go raibh míle maith agat, a Cheann Comhairle. Tá mé ag lorg soiléiriú maidir le feidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge agus go háirithe stádas an Phlean Gníomhaíochta atá geallta le fada an lá. Cén uair go cruinn a fhoilseofar an plean sin?
 ...

24. D’fhiafraigh Deputy Catherine Connolly den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cad é stádas phlean na Gaillimhe chun aitheantas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta a bhaint amach; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 20134/18 asked on 09 May 2018 - Scéim Áiseanna Pobail agus Teanga)

Deputy Catherine Connolly: Ceist shimplí dhíreach atá anseo. Cá bhfuil stádas phlean na Gaillimhe chun aitheantas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta a bhaint amach?
 ...

25. Deputy Martin Heydon asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the role her Department plays in the protection and promotion of heritage crafts here; and if she will make a statement on the matter. (Question 20056/18 asked on 09 May 2018 - Heritage Promotion)

An Ceann Comhairle: Tá an Teachta O’Dowd chun déileáil le ceist Uimh. 25.
 ...

26. Deputy Robert Troy asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the supports that her Department can make available to towns wishing to host Fleadh Cheoil na hÉireann. (Question 20141/18 asked on 09 May 2018 - Heritage Promotion)

Deputy Josepha Madigan: Comhaltas Ceoltóirí Éireann plays a very important role in nurturing, supporting and developing Ireland’s rich heritage in traditional music, dance and the Irish language. Now in its 66th year, the organisation has a growing international network and contributes significantly to our reputation abroad as a culturally rich nation. Its work in Ireland has undoubtedly sustained and grown participation and enjoyment of Irish music, dance and the Irish language. Fleadh Cheoi...

27. D’fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cé mhéad a chaithfear ar aeriompar chuig na hoileáin i mbliana; cad iad na hoileáin atá i gceist; an dtabharfaidh sí an briseadh síos ar an gcaiteachas; an bhfuil sí sásta le caighdeán na seirbhísí atá á gcur ar fáil; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 19997/18 asked on 09 May 2018 - Seirbhísí Aeir Fóirdheonaithe)

Deputy Éamon Ó Cuív: Tá mé ag iarraidh a fháil amach ón Aire Stáit cé mhéad atá de chaitheamh ar aeriompar chuig na hoileáin. Caithfear tabhairt san áireamh an titim ollmhór atá ar líon na bpaisinéirí atá ag úsáid na seirbhísí go háirithe mar go bhfuil an tseirbhís i bhfad níos measa agus níos teoranta ná mar a bhíodh sé. Nuair a ghlaonn daoine ag iarraidh dul ar an eitleán, deirtear go bhfuil an t-eitleán lán.
 ...

28. Deputy Brendan Smith asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the studies she plans to undertake in relation to the feasibility of extending Erne navigation from Belturbet to Killykeen and Killeshandra, County Cavan; and if she will make a statement on the matter. (Question 19998/18 asked on 09 May 2018 - Inland Waterways Development)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan)(Deputy Josepha Madigan): Waterways Ireland manages and maintains the navigation on the River Erne in County Cavan as part of the Shannon – Erne Waterway. Waterways Ireland public jetties are provided in both Belturbet and Kilconny and the navigation channel is provided with navigation markers and signage as and where required. The upper limit of the managed navigation on the River Erne is currently just below Erne Bridge b...

29. D’fhiafraigh Deputy Pat The Cope Gallagher den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cad iad na pleananna chun feabhas a chur ar ché na Reannaí ag Athphort ar oileán Árainn Mhór; an dtabharfaidh sí sonraí faoin bplean chun an togra a chur i gcrích; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 19975/18 asked on 09 May 2018 - Seirbhísí Aeir Fóirdheonaithe)

Deputy Pat The Cope Gallagher: Táim ag iarraidh a fháil amach ón Aire caidé an dul chun cinn atá déanta maidir le cé a thógáil ag Reannach, Athphort ar oileán Árainn Mhór.
 ...

30. Deputy Mattie McGrath asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the measures her Department is taking to support pop-up Gaeltachts; and if she will make a statement on the matter. (Question 19805/18 asked on 09 May 2018 - Gaeltacht Policy)

Deputy Mattie McGrath: I will indeed be brief. Go raibh maith agat, a Cheann Comhairle. Ba mhaith liom a rá leis an Teachta Broughan, let the hare sit.
I want to ask the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the measures her Department is taking to support Pop-up Gaeltachts, and if she will make a statement on the matter. 
 ...

31. D’fhiafraigh Deputy Peadar Tóibín den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ós rud é go bhfuil an tAire ag cur an locht ar gach Roinn eile faoin moill ar chur i bhfeidhm straitéis agus titim úsáid na Gaeilge i gcoitinne, an mbunódh sí coiste tras-rannach a bheadh faoina stiúir chun na fadhbanna seo a réiteach. (Question 20138/18 asked on 09 May 2018 - Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge)

Deputy Peadar Tóibín: Le fada an lá táim ag teacht isteach anseo agus ag taispeáint fianaise don Aire maidir leis an drochstaid ina bhfuil an Ghaeilge ag an mbomaite seo. Tá cainteoirí laethúla tar éis titim sa daonáireamh agus tá an tóin tite amach as an mbuiséad ag Údarás na Gaeltachta, ag Foras na Gaeilge agus ag gach ceann de na heagraíochtaí eile freisin. Tá an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge caite isteach sa bhosca bruscair ag an bpointe seo. Tá an Plean Gníomhaíochta 2017 le spriocdhá...

32. D’fhiafraigh Deputy Pat The Cope Gallagher den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an dtabharfaidh sí cur síos ar na pleananna atá aici scéim na mbóithre áise a chur ar bun an athuair do bhóithre nach bóithre contae iad, bóithre áise a fhad le tithe agus feirmeacha, i gceantar na Gaeltachta amháin; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 19976/18 asked on 09 May 2018 - Scéim na mBóithre Áise)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh) (Deputy Joe McHugh): Faoi Scéim na mBóithre Áise de chuid na Roinne, a bhfuil tagairt déanta di ina cheist ag an Teachta, chuirtí airgead ar fáil do na húdaráis áitiúla ar mhaithe le obair dheisiúcháin a dhéanamh ar bhóithre beaga faoi leith sa Ghaeltacht.
Le go mbeadh bóthar cáilithe chun críche na scéime ba ghá roinnt coinníollacha faoi leith a bheith comhlíonta, ina measc; gur bóthar é nach raibh fa...

33. Deputy Thomas P. Broughan asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the exceptional circumstances under which a coursing club may apply to hold a second day’s trial; and if she will make a statement on the matter. (Question 19895/18 asked on 09 May 2018 - Hare Coursing Regulation)

Deputy Thomas P. Broughan: Section 34 of the Wildlife Act 1976 says that an individual coursing club may hold no more than one trial session, but that in exceptional circumstances it may apply to hold a second day’s trial. What are those exceptional circumstances? I am aware that in February Clonmel coursing club was given permission to hold a second day’s trial. What were the exceptional circumstances pertaining to that? I have been asking a series of questions about strengthening the Natio...

34. Deputy Fergus O’Dowd asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the schemes available to support built heritage projects in County Louth; and if she will make a statement on the matter. (Question 19983/18 asked on 09 May 2018 - Architectural Heritage)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): The protection and management of our architectural heritage is set out in the provisions of relevant legislation as are the roles of local authorities and the responsibilities of owners.
Financial support for the protection of architectural heritage is provided by my Department through a number of schemes. These schemes are administered via the local authorities.
The Built Heritage Investment Scheme is a scheme for the re...

35. Deputy Willie Penrose asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the additional facilities that may be required at the National Concert Hall if the recommendations of the Boaden report in respect of the future of the National Symphony Orchestra is implemented; the way in which the funding will be provided to facilitate the NCH in enabling such a transfer to take place; and if she will make a statement on the matter. (Question 20005/18 asked on 09 May 2018 - National Concert Hall)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): As I stated in my reply to the Priority Question No 1 earlier today, both the Minister for Communications, Climate Action and Environment and I have welcomed the recommendations of the RTÉ report in relation to the provision of orchestral music. 
The report has recommended that the RTÉ National Symphony Orchestra should be a national cultural institution in its own right, or within the National Concert Hall. It should be ...

36. Deputy Aindrias Moynihan asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht when the public consultation into the way in which the significant events of the 1918 to 1923 period will be appropriately remembered will report; and if she will make a statement on the matter. (Question 20142/18 asked on 09 May 2018 - Commemorative Events)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): The Decade of Centenaries public consultation process was launched by my predecessor, Minister Heather Humphreys T.D. in October of last year. The original closing date for receipt of submissions was 31st January 2018 and this was subsequently extended to 28th February.
The objective of this process was to give interested parties the opportunity to submit their views and ideas around how the events between 1918 and 1923 m...

37. Deputy Bernard J. Durkan asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the degree to which she continues to support, maintain, preserve and promote heritage sites throughout the country with particular reference to the need to ensure that nothing is lost that can be preserved for future generations; and if she will make a statement on the matter. (Question 20075/18 asked on 09 May 2018 - Heritage Sites)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): My role is set out in the provisions of relevant legislation, as are the roles of local authorities and the responsibilities of owners.
I recently launched Investing in our Culture, Language and Heritage 2018-2027, a major capital investment of close to €1.3 billion in funding for culture and heritage over the next 10 years. This plan will see increased investment in protecting and celebrating our built and natural herita...

38. Deputy Joan Burton asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the number of vacancies on the board of the National Museum; when she plans to fill these vacancies; the process by which the vacancies will be filled; and if she will make a statement on the matter. (Question 19978/18 asked on 09 May 2018 - National Museum)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): Section 19(1) of the National Cultural Institutions Act, 1997 (the 1997 Act) provides that the Board of the National Museum of Ireland shall consist of a chairperson and not less than 13 or more than 15 ordinary members. 
There are currently three vacancies, one of which is to be filled by a staff representative, on the Board of the National Museum of Ireland.
Officials in my Department are working with the National Muse...

39. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the status of her Department’s post-project review on a cinema (details supplied); if the review has commenced; and if so, when it will be completed; the terms of reference for the review; the membership of the review team; and if she will make a statement on the matter. (Question 20131/18 asked on 09 May 2018 - Departmental Reviews)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): The post project review of the Pálás Cinema project will be conducted in accordance with the Public Spending Code which is managed by the Department of Public Expenditure and Reform. The Public Spending Code provides that such reviews should be undertaken once sufficient time has elapsed to allow the project to be properly evaluated with sufficient evidence of the flow of benefits/costs from it. It should be noted that wh...

40. Deputy Joan Burton asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht if her attention has been drawn to the concerns in the Irish audiovisual industry regarding the need for certainty surrounding the extension of the section 481 tax incentive in its current form beyond 2020; the danger such projects and jobs could be lost to competing locations in view of the lengthy planning horizons for film and television productions; the engagement her Department has had with the Department of Finance regarding this matter; and if she will make a statement on the matter. (Question 19982/18 asked on 09 May 2018 - Film Industry Tax Reliefs)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): I propose to take Questions Nos. 40 and 56 together.
The Government supports the Irish film industry through the twin approach of direct funding through the Irish Film Board and the film tax credit scheme - Section 481 of the Taxes Consolidation Act 1997. 
Section 481 is provides a critical support for the Irish production sector, generating thousands of jobs, and providing a strong value proposition for the public purse...

41. Deputy Noel Rock asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the national commemorative events that will be taking place in Glasnevin during the remainder of 2018; and if she will make a statement on the matter. (Question 19977/18 asked on 09 May 2018 - Commemorative Events)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): It should be noted that Glasnevin cemetery is operated by an independent trust which organises a full programme of events throughout the year. Further details of the programme should be available from the Trust itself. 
The Government, including my Department, works in close partnership with Glasnevin Trust. This includes support for specific events organised by Glasnevin Trust or as a venue to facilitate many aspects of ...

42. Deputy Brendan Smith asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the funding provided in her Department’s Estimates for 2018 for restoration work on the Ulster Canal; the works which will be undertaken with such funding; and if she will make a statement on the matter. (Question 19999/18 asked on 09 May 2018 - Inland Waterways Maintenance)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): Waterways Ireland is currently working on the first phase of reopening navigation from the Erne to Castle Saunderson on the Ulster Canal. 
The works to complete the development are in the final phase of delivery and completion is expected in late July 2018.
To date over €2.8m has been spent on the entire Ulster Canal project. Expenditure of €1.133m is forecast to complete navigation to Castle Saunderson in 2018. 
In para...

43. Deputy Maureen O’Sullivan asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht her plans to designate further national parks in view of the fact that Ireland has a low number and square kilometres of national parks compared to the EU average; and if she will make a statement on the matter. (Question 18007/18 asked on 09 May 2018 - National Parks)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): The National Parks and Wildlife Service of my Department manages an extensive conservation and recreational property portfolio of some 85,000 hectares. Our 6 National Parks account for circa 65,000 hectares with another almost 20,000 hectares of nature reserves and other heritage sites. The existing National Parks are managed from a conservation perspective, and attract in excess of 4 million visitors annually. 
Given the...