293. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an bhfuil sí ar an eolas faoi na deacrachtaí atá ag coláiste Gaeilge i gContae Dhún na nGall (sonraí curtha ar fáil) maidir le tacaíochtaí airgeadais a fháil ó na gníomhaireachtaí ábhartha, rud a fhágann nach dtig leis an gcoláiste rochtain a fháil ar roinnt de na scéimeanna atá dírithe ar an nGaeilge a theagasc do scoláirí; an iarrfaidh sí ar oifigigh na Roinne an cás seo a chíoradh agus dul i dteagmháil leis an gcoláiste d’fhonn cuidiú a chur ar fáil; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 20220/18 asked on 09 May 2018 - Oideachas Gaeilge)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh) (Deputy Joe McHugh): Tá iarrtha agam go rachadh ionadaí mo Roinne i dteagmháil leis an gcoláiste atá i gceist faoin ábhar seo chomh luath agus is féidir. Ní mór dom a chur in iúl don Teachta, áfach, gurb í mo Roinn fhéin an príomheagraíocht Stáit a chuireann tacaíochtaí ar fáil, idir dheontais do na teaghlaigh a choinníonn scoláirí faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge agus deontais caipitil do na colá...

620. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht if her attention has been drawn to the concern in the communities of Burt, Bridgend, Burnfoot and Inch Island in the Inishowen Peninsula, County Donegal, at the widespread removal of landscape features such as trees and hedges across an estate (details supplied); and if her departmental officials in addition to the NPWS have ensured that these works are in compliance with all relevant domestic legislation and European directives. (Question 17413/18 asked on 24 Apr 2018 - National Parks and Wildlife Service)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): The area of Inch Lake and surrounding wet grassland within the area referred to by the Deputy has been leased by the National Parks and Wildlife Service of my Department under a 30 year agreement established in 2001.  This area has been developed into the Inch Wildfowl Reserve. Inch Wildfowl Reserve is not a statutory nature reserve but is afforded protection by its inclusion in the Lough Swilly special protection area an...

1642. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the number of pieces of legislation both enacted and published by her Department that originated in work carried out by the Law Reform Commission in each of the past ten years in tabular form; the details of each piece of legislation in the corresponding year; and if she will make a statement on the matter. (Question 15344/18 asked on 17 Apr 2018 - Legislative Measures)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): I am advised that, during the period in question, my Department has not enacted or published legislation, which originated from work carried out by the Law Reform Commission. 
 ...

350. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Gaeltachta cérbh iad na hoifigigh óna Roinn, níl ach grád foirne agus teideal á lorg ag an Teachta seo, a bhí freagrach as measúnú a dhéanamh ar na tairiscintí a fuarthas le haghaidh an chonartha chun seirbhís farantóireachta Thoraí a sheachadadh. (Question 13193/18 asked on 21 Mar 2018 - Seirbhísí Farantóireachta)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): I propose to take Questions Nos. 350 to 355, inclusive, together.
Maidir le conradh úr farantóireachta Thoraí, is dhá thairiscint bailí a fuair mo Roinn.  Mar is gnáth i gcásanna mar seo, chuir mo Roinn coiste measúnaithe le chéile comhdhéanta d’oifigigh ón Roinn.  Sa chás áirithe seo, bhí na hoifigigh ag an ngrád Príomhoifigeach, Príomhoifigeach Cúnta agus Ardoifigeach Feidhmiúcháin.
Mar chuid den ph...

351. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an raibh moltaí Chomharchumann Thoraí, ó thaobh feistiú thar oíche, i measc na gcritéar ar baineadh úsáid astu chun measúnú a dhéanamh ar na tairiscintí le haghaidh sheirbhís farantóireachta Thoraí. (Question 13194/18 asked on 21 Mar 2018 - Seirbhísí Farantóireachta)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): I propose to take Questions Nos. 350 to 355, inclusive, together.
Maidir le conradh úr farantóireachta Thoraí, is dhá thairiscint bailí a fuair mo Roinn.  Mar is gnáth i gcásanna mar seo, chuir mo Roinn coiste measúnaithe le chéile comhdhéanta d’oifigigh ón Roinn.  Sa chás áirithe seo, bhí na hoifigigh ag an ngrád Príomhoifigeach, Príomhoifigeach Cúnta agus Ardoifigeach Feidhmiúcháin.
Mar chuid den ph...

352. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cé a bhí i gceannas ar na critéir mheasúnaithe do sheirbhís farantóireachta Thoraí a leagan amach; ar bronnadh pointí le haghaidh úsáid na Gaeilge; an gcuirfidh sí eolas agus sonraí ar fáil maidir leis na critéir seo. (Question 13195/18 asked on 21 Mar 2018 - Seirbhísí Farantóireachta)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): I propose to take Questions Nos. 350 to 355, inclusive, together.
Maidir le conradh úr farantóireachta Thoraí, is dhá thairiscint bailí a fuair mo Roinn.  Mar is gnáth i gcásanna mar seo, chuir mo Roinn coiste measúnaithe le chéile comhdhéanta d’oifigigh ón Roinn.  Sa chás áirithe seo, bhí na hoifigigh ag an ngrád Príomhoifigeach, Príomhoifigeach Cúnta agus Ardoifigeach Feidhmiúcháin.
Mar chuid den ph...

353. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cén fáth a gcuirfear seirbhís bus ar fáil idir An Bun Beag agus Machaire Rabhartaigh mar chuid de sheirbhís farantóireachta Thoraí; an bhfuil imní ar an Roinn nach mbeidh an soitheach ábalta teacht i dtír ag Cé Mhachaire Rabhartaigh. (Question 13196/18 asked on 21 Mar 2018 - Seirbhísí Farantóireachta)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): I propose to take Questions Nos. 350 to 355, inclusive, together.
Maidir le conradh úr farantóireachta Thoraí, is dhá thairiscint bailí a fuair mo Roinn.  Mar is gnáth i gcásanna mar seo, chuir mo Roinn coiste measúnaithe le chéile comhdhéanta d’oifigigh ón Roinn.  Sa chás áirithe seo, bhí na hoifigigh ag an ngrád Príomhoifigeach, Príomhoifigeach Cúnta agus Ardoifigeach Feidhmiúcháin.
Mar chuid den ph...

354. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cad chuige ar bronnadh conradh le haghaidh sheirbhís farantóireachta Thoraí cé go raibh deisiúcháin de dhíth ar an mbád a roghnaigh an Roinn don turas farraige seo; ar bronnadh conradh mar sin riamh roimhe seo, i. sular cuireadh caoi ar an soitheach. (Question 13197/18 asked on 21 Mar 2018 - Seirbhísí Farantóireachta)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): I propose to take Questions Nos. 350 to 355, inclusive, together.
Maidir le conradh úr farantóireachta Thoraí, is dhá thairiscint bailí a fuair mo Roinn.  Mar is gnáth i gcásanna mar seo, chuir mo Roinn coiste measúnaithe le chéile comhdhéanta d’oifigigh ón Roinn.  Sa chás áirithe seo, bhí na hoifigigh ag an ngrád Príomhoifigeach, Príomhoifigeach Cúnta agus Ardoifigeach Feidhmiúcháin.
Mar chuid den ph...

355. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an bhfuil ceadúnas ag bád (sonraí tugtha) chun lastas a láimhseáil. (Question 13198/18 asked on 21 Mar 2018 - Seirbhísí Farantóireachta)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): I propose to take Questions Nos. 350 to 355, inclusive, together.
Maidir le conradh úr farantóireachta Thoraí, is dhá thairiscint bailí a fuair mo Roinn.  Mar is gnáth i gcásanna mar seo, chuir mo Roinn coiste measúnaithe le chéile comhdhéanta d’oifigigh ón Roinn.  Sa chás áirithe seo, bhí na hoifigigh ag an ngrád Príomhoifigeach, Príomhoifigeach Cúnta agus Ardoifigeach Feidhmiúcháin.
Mar chuid den ph...

1070. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the cost to her Department of negative interest rates on deposits held; the details of same for agencies under her aegis; and if she will make a statement on the matter. (Question 11733/18 asked on 20 Mar 2018 - Departmental Banking)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): I am advised that no costs have arisen for my Department or those bodies under its aegis in respect of this matter.
 ...

1077. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the number of language support packs that have been issued to families for each year since the introduction of the family language support programme to date by county in tabular form; and if she will make a statement on the matter. (Question 11968/18 asked on 20 Mar 2018 - Irish Language)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): To date, 6,603 language support packages have been distributed since the introduction of the measure in 2012 at a total cost, to date, of €153,136.10[3]. A breakdown per county is as follows:
 County 2012/2013 2014 2015 2016 2017 2018 to date Antrim   62 20 33 17 3 Armagh   8 10 5 7   Carlow   9 9 4 14 2 Cavan   1 14 7 9 2 Clare   5 15...

1084. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cad chuige nár tháinig aon mhéadú ar an deontas reáchtála a íocadh le comharchumann i gContae Dhún na nGall anuraidh (sonraí tugtha); agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 12304/18 asked on 20 Mar 2018 - Údarás na Gaeltachta)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): Cuireann Údarás na Gaeltachta deontais reáchtála ar fáil do chomharchumainn áirithe Gaeltachta a fheidhmíonn faoina scáth - sé cinn de chomharchumainn ar oiléain Gaeltachta ina measc - chun cláir fhorbartha a chur i bhfeidhm ar na hoileáin sin. Cuirtear na deontais seo ar fáil chun cabhrú leo a gcuid costais bainistíochta agus barrchostas a chlúdach. 
Ós rud é gur eagraíocht neamhspleách reachtúil ...

786. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht her Department’s capital allocation in each of the years 2018 to 2022; and the areas to which funds will be allocated in each of those years. (Question 9515/18 asked on 27 Feb 2018 - Capital Expenditure Programme)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): Project Ireland 2040 - the National Planning Framework and associated ten year National Development Plan - explicitly recognises that our culture, language and heritage are an essential part of the sustainable development of the country and makes provision for a €1 billion investment in these sectors over the 10 years of the plan.  This is in addition to an investment of €178 million in the Irish language and in our Gaelt...

659. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an gcuirfear Cuntóir Teanga ar fáil do scoil i gContae Dhún na nGall (sonraí curtha ar fáil); agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 4351/18 asked on 30 Jan 2018 - Scéim na gCúntóirí Teanga)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): Ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil Scéim na gCúntóirí Teanga ag feidhmiú ar an gcaoi is fearr is féidir mar thaca don phróiseas pleanála teanga agus an Polasaí don Oideachas Gaeltachta araon, tá mo Roinn ag tabhairt faoi athbhreithniú ar an scéim i mbliana. 
Ós rud é go bhfuil éileamh thar na bearta ó scoileanna Gaeltachta le bheith rannpháirteach sa scéim, beifear ag súil leis, de thoradh an athbhre...

661. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the public private partnerships her Department is currently engaged in; the name, cost and timeframe of each; the names of all private parties involved; the nature of each project in terms of design, build, maintain and so on, in tabular form; and if she will make a statement on the matter. (Question 4431/18 asked on 30 Jan 2018 - Public Private Partnerships Data)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): I am advised that my Department is not currently engaged in any Public Private Partnership.
 ...

1943. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cad chuige nach bhfuil bord Údarás na Gaeltachta i bhfeidhm faoi láthair; an bhfuil aon dul chun cinn déanta aici chun bord úr a cheapadh; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 1912/18 asked on 16 Jan 2018 - Bord Údarás na Gaeltachta)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): Tógfaidh mé Ceisteanna Uimhir 1919, 1924 agus 1943 le chéile.
D’fhógair mé Bord nua an Údaráis ar 12 Eanáir. Seo a leanas comhdhéanamh an bhoird nua:
Cathaoirleach
Anna Ní Ghallachair : Stiúrthóir, Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.   
Comhaltaí ceaptha ar ainmniúchán Comhairle Chontae Dhún na nGall, Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus Chiarraí faoi seach
John Shéamuis Ó Fearraigh: Bun an...

129. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht if funding has been committed to progress the installation and construction of a sea wall and associated coastal defences at Machaire Rabhartaigh in County Donegal; if so, the amount of funding that has been allocated for this project; and if she will make a statement on the matter. (Question 51254/17 asked on 30 Nov 2017 - Heritage Projects)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): I propose to take Questions Nos. 129 and 130 together.
A number of years ago, my Department, in co-partnership with the Department of Regional Development, Northern Ireland, Caledonian MacBrayne Ferries Ltd and Caledonian Maritime Assets Ltd in Scotland, participated in the INTERREG funded Small Ferries Project with the view to developing suitable vessels and piers for small islands in the three juris...

130. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht her plans for the installation and construction of a sea wall and associated coastal defences at Machaire Rabhartaigh in County Donegal; the costings associated with these planned works; when construction is expected to commence on this project; and if she will make a statement on the matter. (Question 51255/17 asked on 30 Nov 2017 - Heritage Projects)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): I propose to take Questions Nos. 129 and 130 together.
A number of years ago, my Department, in co-partnership with the Department of Regional Development, Northern Ireland, Caledonian MacBrayne Ferries Ltd and Caledonian Maritime Assets Ltd in Scotland, participated in the INTERREG funded Small Ferries Project with the view to developing suitable vessels and piers for small islands in the three juris...

594. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the names of the special advisers employed in her Department; the names of special advisers to Ministers of State in her Department; the annual salary of each adviser; if these persons were special advisers immediately prior to taking up their current roles or immediately prior to the June 2017 Cabinet reshuffle; if so, the Minister to whom they were appointed; the date each special adviser was appointed with effect as stated in the Government order; the date of the Government order; if they received a salary for the period before the appointment order was signed in the case of special advisers whose appointment order date has an effect date earlier than the order date; if so, by whom they were paid; if a special adviser during a period later backdated by appointment order had access to confidential material and-or Cabinet papers; if they were subject to the Official Secrets Act 1963 during this period; if persons currently employed as special advisers have not yet been appointed by order since the Cabinet reshuffle of 2017; and if she will make a statement on the matter. (Question 46464/17 asked on 07 Nov 2017 - Ministerial Advisers Data)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Heather Humphreys): There are two Special Advisers employed by my Department. Mr. Pauric McPhillips was initially appointed on the 19th July 2016, and signed all appropriate documents including the Official Secrets Act. Mr. McPhillips remained on the Department’s payroll as Special Adviser following the June 2017 reconfiguration of Departments and was officially re-appointed by Government Order made on 26 July 2017 with effect from 14 Jun...

273. D’fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an bhfuil aon dul chun cinn déanta aici chun bád farantóireachta úr toiscdhéanta a choimisiúnú don phasáiste idir Machaire Rabhartaigh agus Oileán Thoraí i gContae Dhún na nGall; cén uair a chuirfear an tseirbhís seo ar fáil do phaisinéirí; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 41591/17 asked on 03 Oct 2017 - Seirbhísí Farantóireachta)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Heather Humphreys): Tar éis cruinniú a bheith agam le toscaireacht ó Oileán Thoraí le déanaí maidir le seirbhís farantóireachta an oileáin sin, tá iarrtha agam ar oifigigh mo Roinne tús a chur leis na próisis pleanála cuí chun bád sainlasta a chur ar fáil le freastal ar phobal an oileáin agus oibreacha a dhéanamh ag Cé Mhachaire Rabhartaigh ar mhaithe le n-í a chur in oiriúint don bhád sin. Mar a thuigfidh an Teachta, beidh ar mo Roinn sa...

121. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the number of capital projects authorised by Údarás na Gaeltachta in County Donegal in each of the years 2013 to 2016 and to date in 2017; the amount spent in respect of each; the number of these projects which qualified for grant aid funding under the percent for art scheme; the detail of each such commission; if moneys allocated for such commissions as part of the scheme in respect of the years has yet to be spent; if so, the amount, in tabular form; and if she will make a statement on the matter. (Question 40828/17 asked on 27 Sep 2017 - Údarás na Gaeltachta Data)

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh): The Deputy will appreciate that the information being requested is comprehensive and, accordingly, it has not been possible to collate same in the time available.
Údarás na Gaeltachta has been requested to supply the relevant information as soon as possible. I will arrange for it to be forwarded to the Deputy as soon as it is to hand and within the timeframe set down in Standing Orders. 
 ...

355. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the staffing levels of both full-time and part-time staff employed to maintain the castle gardens at Glenveagh National Park, County Donegal; the number of vacancies in respect of full time, part time and seasonal positions which have yet to be filled as part of the gardening team; and if she will make a statement on the matter. (Question 39161/17 asked on 20 Sep 2017 - National Parks)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Heather Humphreys): I propose to take Questions Nos. 355 and 356 together.
I am advised that the staffing resources required to meet my Department’s business needs are assessed through the Department’s Workforce Plan, having regard to emerging business priorities, the availability of payroll resources and Department of Public Expenditure and Reform directives, guidelines and circulars on staffing. I am advised that while there have been n...

356. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht if her Department has received formal requests for additional staffing resources to complement the team of workers employed to maintain and care for gardens at Glenveagh National Park, County Donegal, in each the of the years 2015 and 2016 and to date in 2017; if so, if the requests were either approved or rejected in each instance; and if she will make a statement on the matter. (Question 39162/17 asked on 20 Sep 2017 - National Parks)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Heather Humphreys): I propose to take Questions Nos. 355 and 356 together.
I am advised that the staffing resources required to meet my Department’s business needs are assessed through the Department’s Workforce Plan, having regard to emerging business priorities, the availability of payroll resources and Department of Public Expenditure and Reform directives, guidelines and circulars on staffing. I am advised that while there have been n...

357. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht when the conservation plan for the care and preservation of architectural elements and ornamental structures sited at the castle gardens of Glenveagh National Park was formally enacted; her plans to revise and update the plan to ensure that the conservation needs of this amenity may be most effectively met in the years going forward; and if she will make a statement on the matter. (Question 39163/17 asked on 20 Sep 2017 - National Parks)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Heather Humphreys): In October 2015, the National Parks and Wildlife Service completed a “Statues and Ornamental Collection Conservation Training Report”, for Glenveagh Castle. This report helps inform the process of business, budgetary  and works planning for Glenveagh National Park in each financial year and this will continue in 2018.
The Training Report is an internal NPWS document rather than a statutory plan and therefore does not r...

717. Deputy Pearse Doherty asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht the cost her Department incurred in each of the past five years due to debit and credit card payment services and banking fees; the financial institutions to which the payments were made; and if she will make a statement on the matter. (Question 38219/17 asked on 11 Sep 2017 - Departmental Expenditure)

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Heather Humphreys): The cost to my department incurred in each of the past five years due to debit and credit card payment services and banking fees and the financial institutions to which the payments were made are detailed in the following table. 
 Financial Institution 2012 (€’s) 2013 (€’s) 2014 (€’s) 2015 (€’s) 2016 (€’s) 2017 YTD (€’s) Visa 94.72 98.10 98.10 98.10 98.10 79.05 Elavon Financial Service...