62. Deputy Aengus Ó Snodaigh asked the Minister for Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs her plans to reinstigate an Oireachtas decade of centenaries committee under the auspices of her office, as was the practice before (details supplied). (Question 22975/17 asked on 20 Jun 2017 - Commemorative Events)

Deputy Aengus Ó Snodaigh: Is ceist an-simplí í seo. I do not know which of the two Ministers are in charge now. This question was submitted over a month ago. When will the Minister reinstigate the Oireachtas decade of commemorations committee which has operated in some form or other since 2006?
 ...

2. D’fhiafraigh Deputy Aengus Ó Snodaigh den an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an bhfuil sé i gceist aici na moltaí ar fad atá déanta sa tuarascáil ón bhFochoiste Oireachtais um an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge,a chur san áireamh agus Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) á dhréachtadh agus á thabhairt os comhair na dTithe agus cathain a bheartaítear é sin a dhéanamh; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. (Question 10247/15 asked on 11 Mar 2015 - Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge)

Deputy Aengus Ó Snodaigh: Baineann an cheist seo leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus an tuairisc a dhein an comhchoiste maidir leis sin. Cén uair atá an Aire chun na tograí agus na moltaí a leag an coiste amach a chur i bhfeidhm?
 ...

131. Deputy Aengus Ó Snodaigh asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht the position on the development of the Ulster canal, in view of the fact that the Department of Culture, Arts and Leisure in the North is awaiting approval from this State to proceed with works on the first phase of the project, which would restore the line of the canal as far as Castle Saunderson at a cost of approximately €2 to €2.5 million, with the Department of Culture, Arts and Leisure in the North meeting 100% of the capital cost; and the reason there has been such a delay in granting the approval necessary for preliminary works to commence. (Question 5515/15 asked on 10 Feb 2015 - Waterways Issues)

Deputy Aengus Ó Snodaigh: My question is to find out the reason for the delay in progressing approval for the works on the first stage of the restoration programme for the Lough Erne to Clones stretch of the Ulster Canal, which is to be done at no cost to this State. I ask why we are now awaiting the grant for the first phase.
 ...

135. Deputy Aengus Ó Snodaigh asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht in respect of the amount of the €500,000 spent on Rhododendron ponticum since 2009, the amount spent on contractors; the amount spent on voluntary work camps; and the amount spent on clearance between 2004 and 2009. (Question 5519/15 asked on 10 Feb 2015 - Invasive Plant Species)

Deputy Aengus Ó Snodaigh: If I could only find my question.
 ...

137. Deputy Aengus Ó Snodaigh asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht the supports in place for aging artists in this State, once they have reached retirement age; and, in view of their valuable contribution to cultural life, if a system of assessment of lifetime earnings within the State will be developed with the aim of supporting those without financial security in old age. (Question 5518/15 asked on 10 Feb 2015 - Arts Funding)

Deputy Aengus Ó Snodaigh: I ask the Minister to consider the supports that are in place or need to be in place for aging artists in the State once they reach retirement age or are in ill health in later years, given their valued contribution to the cultural life of the State.
 ...

2. D’fhiafraigh Deputy Aengus Ó Snodaigh den an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an ndéanfaidh sé ráiteas maidir leis an gcóras ceapacháin a bhí ann do bhord nua Údarás na Gaeltachta, agus conas a chinntigh an tAire go gceapfaí baill a mbeadh taithí agus saineolas cuí acu chuig an mbord; an ndéanfaidh sé ráiteas maidir le tuairiscí sna nuachtáin go raibh gearrliosta ann de dhaoine oiriúnacha don Bhord a dhréachtaigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus maidir leis an gcúis nár ghlac an tAire le hainm ar bith ina measc, agus an ndéanfaidh sé ráiteas maidir leis an tábhacht atá leis an eolas iomlán faoin gCóras Ceapacháin a chur os comhair an phobail, i bhfiainaise tuairiscí á rá nár tugadh na cáipéisí seo ar láimh do Nuacht RTÉ/TG4 nuair a iarradh taifid a bhain leis an gcóras ceapacháin faoin Acht um Shaoráil Faisnéise i Nollaig 2012. (Question 38598/13 asked on 18 Sep 2013 - Údarás na Gaeltachta)

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht(Deputy Dinny McGinley): I bhfógra poiblí a rinne an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar son mo Roinne i mí Iúil 2012, lorgaíodh léirithe spéise ó dhaoine a raibh suim acu i gceapachán chuig bord Údarás na Gaeltachta ach na cáilíochtaí cuí agus an taithí chuí a bheith acu. Tugadh le fios san fhógra go bhféadfaí daoine a cheapadh taobh amuigh den phróiseas sin. Fuarthas 68 ráiteas spéise de bharr an fhógra, chomh maith le dh...

6. D’fhiafraigh Deputy Aengus Ó Snodaigh den an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an raibh aon phlé aige leis an Roinn Comhshaoil i dtaobh an tionchar a bheidh ag na hathruithe ar an tslí ina mbeidh na scéimeanna forbartha pobail, ar nós LEADER, á riaradh, ar phobail Ghaeltachta, ar fhorbairt pobail sa Ghaeltacht, agus ar phleanáil teanga sa Ghaeltacht; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. (Question 38493/13 asked on 18 Sep 2013 - Scéimeanna Forbartha Pobail)

Deputy Deputy Dinny McGinley: D’írím aird an Teachta ar an bhfreagra a thug mé ar Cheist Dála Uimhir 375 ar 18 lúil 2013 inar thug mé le fios go dtagann Leader faoi réimse na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus go raibh an t-ábhar a bhí luaite sa Cheist á phlé idir oifigigh mo Roinne agus oifigigh na Roinne sin. Leanann an scéal amhlaidh.
Ina theannta sin, tá oifigigh mo Roinne agus oifigigh Údarás na Gaeltachta ag déanamh cíoradh ar na riachtanais agus ar na deiseanna maoinithe...

13. Deputy Aengus Ó Snodaigh asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht if he will provide an update as to the progress that has been made as regards the commitment in the 20 years strategy to provide targeted language learning opportunities to be put in place to assist families where only one parent speaks Irish; if he will outline the nature of such targeted language opportunities; and the way these opportunities will be further developed. (Question 19286/13 asked on 25 Apr 2013 - Irish Language)

(Deputy Dinny McGinley): My Department’s family language support programme - clár tacaíochta teaghlaigh - has as its key objective the further strengthening of Irish as a household and community language in the Gaeltacht in accordance with the 20 year strategy. It seeks to achieve this objective by way of a range of practical measures which will better support Gaeltacht families who are raising their children through Irish or wish to raise their children through the medium of Irish. Under the ...

11. D’fhiafraigh Deputy Aengus Ó Snodaigh den an Aire Ealaíon; Oidhreachta agus Gaeltachta cé mhéid coip den scéim tacaíochta teaghlaigh atá eisithe ag an Rialtas; cad atá sa phacáiste sin; agus cén saghas tacaíochta atá á tabhairt do na teaghlaigh atá cláraithe. (Question 41972/12 asked on 03 Oct 2012 - Scéim Tacaíochta Teaghlaigh)

(Deputy Dinny McGinley): Faoi mar is eol don Teachta, tá sé mar chuspóir ag an Chlár Tacaíochta Teaghlaigh tacú le teaghlaigh atá ag súil le páiste, nó a bhfuil páistí acu, agus a dteastaíonn uathu a bpáistí a thógáil le Gaeilge. 
Faoin Chlár seo, tá pacáiste tacaíochta ar fáil ó mo Roinnse ina bhfuil leabhrán, a bhfuil sé mar chuspóir aige comhairle phraiticiúil a chur ar thuismitheoirí maidir le páistí a thógáil le Gaeilge, chomh maith le dlúthdhiosca rannta agus leabhar rannta atá oiriúnach d...